REFERENCE:

 

 • 100 denní čerpací zkouška pro fa: Mattoni r. 1992-3
 • Zřídelní struktura Kyselka
 • Čištění vrtů a ČZK na průzkumu tunel Blanka Praha
 • 90 denní čerpací zkouška pro fa: Korunní r. 2006
 • Fontana watercoolers
 • Západočeské vodovody a kanalizace
 • Lokalita Kamenec
 • Osazení 2 ks čerpadel vč. čerpacích zkoušek a napojení na řad- Elektrárna Chvaletice 2004
 • 90 denní monitoring přetokových vrtů – Doubrava r. 2007-8
 • Bad Elsterská studie proplyněných hydrovrtů
 • Servisní práce na kopaných a vrtaných studní –pivover Heineken V. Březno
 • Stavební čerpací oponentura – ČOV Psáry r.2006
 • Stavební čerpací oponentura – Fa. Bak Praha 2011Vivus Arena
 • Stavební čerpací oponentura – Fa. Bak Praha 2012 ul. V Mezihoří
 • Čištění 4 podzemních vodojemů a 5 studní – pivovar Lobkowicz Vysoký Chlumec.
 • Kompletní dodávky vrtů, čerpadel vč. úpraven vod pro fa: Decci a.s na FVE Nové Ouholice
 • Dlouhodobá čerpací zkouška vč.čištění 3 vrtů fa. Agrofert 2010-11
 • Čištění 90 Ks monitorovacích vrtů Ústi – Děčín pro fa. Ředitelství vodních cest 2005 -2010 ( každoročně 2 x )
 • Provedení hydrovrtů vč. dodání technologie- Kaizlovy sady ( revitalizace parku)- Purum Praha s. r. o. 2010
 • Přepažení zhavarované kopané studny Tondach- Stod r. 2011
 • Přepažení zhavarované kopané studny ZČVK Plzeň
 • Servisní práce na vrtaných studních Úřad vlády ČR
 • Čištění hydrovrtu, oprava zhlaví, dodání čerpadla- Arboeko Obříství