Studna a její údržba

 

Studnou odedávna označujeme podzemní stavbu, sloužící k jímání a akumulaci vody. Tyto stavby byly budovány již od středověku, protože byly často jediným zdrojem vody, zejména na hradech a v oblastech s nedostatkem řek. Mezi přednosti kopaných studní patří zejména možnost do studny vlézt, z důvodu kontroly/údržby nebo případné rekonstrukce. U kopaných studní ale převažují spíše její nevýhody a to z pravidla ne tak čistá voda, jako ve vrtaných studních, z důvodu menší konečné hloubky studny. Kopaná studna je tedy spíš akumulace povrchových, než spodních vod. Proto je důležité, o kopanou studnu pečovat mnohem svědomitěji, než o studnu vrtanou. Všem našim zákazníkům tedy doporučujeme, čištění kopané studny alespoň každé 2 roky. Velmi důležité je zejména správné utěsnění horní části studny a jejího víka, proti mechanickým nečistotám, malým hlodavcům, ptákům a hmyzu.

I lékaři Vám potvrdí že dobře udržovaná studna je lepší než balená voda.

 

studna

studna

Kopaná studna a její čištění:

  • Kopaná studna se vyčerpá kalovým čerpadlem. Poté se ve studni provede oplach stěn tryskou a následně se ze dna studny ručně vyberou veškeré letité nánosy, včetně studničního kalu usazujícího se na dně studny.
  • Po vyčištění následuje prohlídka dna, pokud je dno nevhodného charakteru např. jílového nebo slínovcového, je možno dno vysypat plaveným kačírkem frakce 8-16 mm.
  • V případě požadavku klienta, je možno u kopaných studní vytmelit spáry speciální hmotou (za příplatek).
  • V konečné fázi se voda dezinfikuje vhodným prostředkem (např. Savo, Sagen, Chloramin).
  • Po vyčištění doporučujeme pravidelné odčerpávání vody ze studny.

Vaše studna to jistě ocení!