Čištění jímek

Zabýváme se i čištěním jímek/vodních nádrží a septiků.

Postup čištění jímek:

  • Z jímky vyčerpáme veškerou vodu kalovým čerpadlem
  • Odstranění sedimentu ze stěn a podlahy tlakovým zařízením Kränzle (160 bar)
  • Případná dezinfekce jímky (chloramin, savo, persteril, dle provozování jímky.. )