Odstranění železa a manganu

 

Odželezňovací a odmanganovací filtry slouží na odstranění vyššího množství solí železa a manganu ve vodě. Znakem zvýšeného množství železa a manganu je rezavý zákal a sediment. Takovéto zvýšené množství solí železa má za následek tvorbu usazenin v trubkách a může dojít k ucpání přívodu vody do koupelen, záchodů, bojlerů, atd. Soli manganu a jeho sloučeniny jsou charakteristické vznikem „mastných skvrn“ na povrchu vody. Železo a mangan způsobují nepříjemný pach vody. Odstranění se provádí na principu průtoku vody přes filtr s oxidačními písky. Zde se železo a mangan vysráží do kalů a po určitém zaplnění filtrační náplně se provede výplach a regenerace manganistanem draselným.

Filtr na odstranění železa