Tvrdost vody

Tvrdost vody a její úprava

Tvrdost vody jednoduše vyjadřuje obsah rozpuštěných minerálů ve vodě – nejčastěji to nacházíme oxid vápenatý nebo oxid hořečnatý. Tvrdost vody má význam při jejím dalším užívání jako pitné nebo jen užitkové vody. Tvorba vodního a kotelního kamene ovlivňuje tvrdost vody značně i chuťové vlastnosti vody.

Tvrdost vody může být trvalá či dočasná. Trvale tvrdá voda obsahuje chloridy, sulfidy, dusičnany a křemičitany. Dočasně tvrdá voda obsahuje rozpuštěný hydrogenuhličitan vápenatý. Po jeho vysrážení vzniká uhličitan vápenatý, zterý ynáme také jako vodní kámen.

Dočasnou tvrdost vody můžeme narozdíl od té permanentní vyřešit vařením.

Tvrdost vody a její měření

V česku měříme tvrdost vody v tzv. německých stupních, přičemž platí že jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/litr nebo 7,2 mg MgO/litr. Na základě soudobých norem ji vyjadřujeme jako sumu vápníku a hořčíku v mmol/l. Tato norma však byla uvedena v platnost až relativně nedávno. 1 mmol/l odpovídá 5,61 německého stupně.

Voda s tvrdostí do 0,7 mmol/l se považuje za velmi měkkou, nad 3,75 mmol/l za velmi tvrdou.

tvrdost vody

tvrdost vody

Tvrdost vody změříme a změkčovače vody rádi dodáme.